Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Zaangażowanie społeczne

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I SPOŁECZNA

Grupa PGE aktywnie angażuje się społecznie. W 2014 r. przyjęliśmy Procedurę CCI (zaangażowania społecznego), która wyznacza główne obszary zaangażowania społecznego Grupy PGE. Ważnym dokumentem wyznaczającym standardy działania w zakresie społecznym jest Kodeks etyki GK PGE i zawarta w nim zasada: „Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi”. Filarami naszego zaangażowania społecznego są Fundacja PGE oraz Fundacja PGE Energia Ciepła.

Zadaniem Fundacji PGE, która działa od 2011 roku, jest wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz realizacji autorskich programów społecznych. Główne obszary działania fundacji to:

 • Pomoc społeczna
 • Nauka i edukacja
 • Lecznictwo i ochrona zdrowia
 • Wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego
 • Działalność ekologiczna i ochrona środowiska

W 2017 roku Fundacja PGE przekazała w ramach swojej statutowej działalności darowizny w wysokości 4 milionów PLN.

Wsparcie społeczności lokalnych PGE realizuje także poprzez program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.

Wolontariat PGE w liczbach:

 • Liczba pracowników zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” w 2017 roku: 276, w tym z PGE S.A.: 17
 • Liczba godzin wolontariackich w 2017 roku: 12 500, w tym wypracowanych przez pracowników PGE S.A.: 1 077
 • Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2017: 160, w tym zrealizowanych przez pracowników PGE S.A.: 14

Istotnym elementem zaangażowanie społecznego Grupy PGE jest Fundacja PGE Energia Ciepła. W ramach swej działalności jest organizatorem jednego z największych festiwali artystycznych w kraju – Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA, jak również imprez, takich jak Ogólnopolski Festiwal Sztuki Teatralnej czy Rybnicki Festiwal Fotografii. Prowadzi ona także zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym cykliczny Pojedynek na Słowa czy Mityng z Olimpijczykiem. Fundacja organizuje liczne spotkania oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci, np. Dzień Dziecka, ferie oraz półkolonie, jak również prowadzi wiele akcji o charakterze edukacyjnym (np. Bezpieczny Przedszkolak), w ramach której zorganizowano szereg spotkań i konkursów dla dzieci z lokalnych przedszkoli. Fundacja PGE Energia Ciepła prowadzi także działania związane z pomocą osobom potrzebującym, jest również pomysłodawcą i organizatorem programu aktywizacji seniorów.

Oddziały i spółki, należące do PGE Energia Ciepła, prowadzą programy wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Ich beneficjentami są organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wskazane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej rodziny potrzebujące pomocy.

Na Wybrzeżu PGE Energia Ciepła wraz z gdyńskim dystrybutorem OPEC Sp. z o.o. prowadzi akcję „Podaj dalej ciepło". Jest to akcja, która wspiera najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej z terenu Trójmiasta. W 2017 roku tematem przewodnim akcji oraz zgłaszanych projektów było „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych". W głosowaniu internautów, w którym na najciekawsze projekty oddano w tej edycji prawie 20 tys. głosów, przyznano nagrody pieniężne trzem organizacjom pozarządowym z terenu Gdańska i Gdyni.

Spółka PGE EJ1 zrealizowała w 2017 roku trzecią edycję zainaugurowanego w 2015 roku Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem jest wsparcie gmin: Choczewa, Krokowej i Gniewina, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego. Spółka angażuje się w wybrane projekty z zakresu infrastruktury, które wspierają jej aktualne i przyszłe potrzeby. Wspiera także zaangażowanie społeczne członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, tym samym inspirować do działania na rzecz dobra wspólnego. Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw realizowanych na terenie gmin lokalizacyjnych, które przyczyniają się do ich rozwoju i są skierowane do mieszkańców i turystów. Są to działania edukacyjno-informacyjne propagujące wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywność związana z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcie gminnych projektów inwestycyjnych oraz inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych. Beneficjentami programu są: samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz powiaty pucki i wejherowski.

Grupa PGE inicjuje też akcje proekologiczne. W 2017 roku pracownicy spółek Grupy PGE we współpracy ze szkołami oraz lokalnymi społecznościami w całym kraju posadzili w ramach akcji „Las pełen energii” łącznie 80 tys. drzew.

PGE Energia Ciepła angażuje się w lokalne przedsięwzięcia związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. w Gdyni czy Rybniku.

Jednym z przedsięwzięć społecznych, którym w 2017 roku patronowała spółka PGE Energia Odnawialna była akcja „Kino na rowerach”. To wydarzenie łączące kulturę z ekologią i „zieloną” energią zostało zorganizowane w Dzień Dziecka. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanął moduł składający się 20 stanowisk energorowerów. Podczas akcji można było zobaczyć filmy krótkometrażowe przedstawiające relacje człowieka z naturą i otaczającym światem. Cała energia elektryczna potrzebna do pokazu została wyprodukowana przez widzów kręcących pedałami na stacjonarnych rowerach.

Ponadto Fundacja PGE realizuje programy społeczne takie jak:

 • Energia Innowacji” – konkurs skierowany do młodych naukowców, którzy mają okazję nawiązania współpracy biznesowej z Grupą PGE. Do konkursu zgłaszać mogą innowacyjne rozwiązania z obszaru działalności Grupy PGE.
  Więcej na ten temat:
  https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Energia-Innowacji
 • Energetyczny tornister” – akcja zapoczątkowana kilkanaście lat temu przez łódzkich energetyków. Pierwszoklasiści z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zgłoszeni przez lokalne ośrodki pomocy społecznej, otrzymują plecaki z pełną wyprawką szkolną. W roku 2017 Fundacja PGE wraz ze spółkami PGE SA, PGE Dystrybucja, PGE GiEK, PGE Systemy i PGE EJ 1 przygotowała ponad trzy tysiące „energetycznych tornistrów”, w których znalazły się najpotrzebniejsze przybory szkolne.
  Więcej na ten temat:
  https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Energetyczny-tornister 
 • W 2017 roku Fundacja PGE i fundacja Cultura Memoriae kontynuowały projekt przekazywania paczek świątecznych warszawskim kombatantom. Łącznie w latach 2016-2017 do  środowiska weteranów trafiło 1 000 paczek.

MECENAT I SPONSORING

Działalność sponsoringowa jest częścią strategii Grupy Kapitałowej PGE, która w ten sposób wzmacnia swoją markę i zwiększa zasięg jej oddziaływania.

Najważniejsze cele w sferze sponsoringu Grupy PGE to tworzenie kapitału społecznego i pomoc w wypełnianiu zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności spółki. Głównymi obszarami sponsoringu PGE są sport i kultura. Strategicznym celem działań marketingowych Grupy PGE jest utrzymanie dotychczasowych i zdobycie nowych klientów.  Poprzez działania sponsoringowe promowana jest marka PGE, zwiększa się stopień jej rozpoznawalności i zasięg oddziaływania. Działania sponsoringowe służą budowie reputacji PGE oraz pozyskaniu uznania i sympatii opinii publicznej, wspierają również realizację celów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako lider polskiego rynku energetyki oraz w celu wzmocnienia marki grupa pełni funkcję partnera tytularnego stadionu PGE Narodowy, na którym swoje mecze rozgrywa futbolowa reprezentacja Polski. PGE Narodowy to najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna w Polsce. Stadion gości wiele wydarzeń o charakterze sportowym czy kulturalnym, przyczyniając się do zwiększenia rozpoznawalności marki PGE. W 2017 roku marka PGE, dzięki sponsorowaniu PGE Narodowego, pojawiła się w blisko dwustu dwudziestu dziewięciu tysiącach transmisji i publikacji, w tym przeszło sześćdziesięciu dwóch tysiącach informacji telewizyjnych i przeszło pięćdziesięciu siedmiu tysiącach publikacji zamieszonych w internecie. Efektywność tego projektu w roku 2017 wyniosła 335%.

GK PGE  współpracuje z profesjonalnymi drużynami różnych dyscyplin sportowych, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród kibiców, a do takich należą m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy piłka ręczna. W 2017 roku sponsorowaliśmy m.in. PGE Skrę Bełchatów (zespół piłki siatkowej), PGE Vive Kielce (zespół piłki ręcznej), PGE GKS Bełchatów (piłka nożna).

Od 2015 roku PGE S.A. jest sponsorem tytularnym najlepszej żużlowej ligi świata – PGE Ekstraligi. Dzięki meczom rozgrywanym w ośmiu miastach w Polsce, oraz transmisjom telewizyjnym, promocja marki PGE jest wysoce efektywna. Efektywność tego projektu w roku 2017 wyniosła 750%.

Grupa PGE wspiera również lokalne inicjatywy związane z promowaniem sportu amatorskiego, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. W czerwcu 2017 roku uruchomiliśmy projekt sponsoringu amatorskiego, który realizowany jest na zasadzie konkursu na najciekawsze projekty.

PGE dzieli się także pozytywną energią płynącą z kultury i sztuki, obejmując mecenatem wartościowe przedsięwzięcia kulturalne, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Wspiera polską kulturę oraz historię, dba o dziedzictwo narodowe i pamięć historyczną. Sponsoring kultury pozwala PGE S.A. zarówno na aktywne uczestnictwo w misji rozwoju i ochrony kultury, jak i na budowę własnego wizerunku, jako podmiotu inwestującego w kulturę i czerpiącego korzyści z jej rozwoju.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od wielu lat wyróżniania jest honorowym tytułem Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wyróżnienie to otrzymuje nie tylko za wspieranie koncertów muzycznych, ale również za wkład w muzyczną edukację dzieci i młodzieży. Kolejnymi muzycznymi projektami, które od lat wspierane są przez PGE S.A. są Muzyczny Festiwal w Łańcucie, który stał się wydarzeniem o zasłużonej światowej renomie oraz Szalone Dni Muzyki - międzynarodowy festiwal, którego ideą jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, poprzez zachęcanie i ułatwianie udziału w koncertach, przy jednoczesnym utrzymywaniu prezentacji muzyki na jak najwyższym poziomie. Nowym projektem z zakresu muzyki klasycznej jest Festiwal Mozartowski, który odbywa się w Warszawie.

Dbając o polskie dziedzictwo narodowe, PGE wspiera Muzeum Powstania Warszawskiego, a w szczególności jego autorskie projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

W tym roku Spółka objęła również patronatem odbywający się w ramach Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci projekt Młodzi dla Historii. Jego ideą jest upamiętnianie trudnej polskiej drogi do wolności oraz rozbudzenie w młodym pokoleniu zainteresowania historią. Młodzi ludzie poprzez realizację autorskich działań angażują się w proces poznawania i upamiętniania losów bohaterów z lat 1939 – 1989.

PGE Energia Ciepła oddział w Krakowie wspiera Krakowskie Biuro Festiwalowe KBF i organizowane przez nie koncerty. Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni w 2017 roku już po raz kolejny objęły stały patronat nad wydarzeniami artystycznymi Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Elektrownia w Rybniku tradycyjnie wspiera organizację rybnickich Juwenaliów, a Elektrociepłownia w Zielonej Górze m.in Europejskie Noce Muzeów.

Przeprowadzane badania, oceniające poszczególne projekty pod kątem ich wpływu na relacje ze środowiskami ważnymi z punktu widzenia GK PGE albo danej spółki GK PGE, odbioru medialnego, wzrostu rangi marki PGE wykazały wysoką efektywność naszych działań podejmowanych w 2017 roku.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry