Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Cele zrównoważonego rozwoju

Obecnie na całym świecie wzrasta świadomość wyzwań stojących przed ludzkością. Dlatego też przywódcy państw i liderzy społeczności podejmują działania mające sprawić, by na naszej planecie wszystkim żyło się lepiej. Właśnie dlatego społeczność międzynarodowa poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Walka z ubóstwem i niesprawiedliwością, działania na rzecz dostępu do wartościowej edukacji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – każdy ma swoją rolę do spełnienia. Nasze podejście do odpowiedzialności jest zakorzenione w strategii biznesowej PGE. Realizując zadania wpisujące się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju nie tylko demonstrujemy naszą odpowiedzialność za wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystujemy również szanse biznesowe płynące z wytyczonych kierunków działania. Zmieniamy się. Obieramy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnych ośrodków miejskich. Realizujemy nie tylko cele wyznaczone dla branży energetycznej, ale jako odpowiedzialny partner środowiska, społeczności lokalnych i klientów podejmujemy bardzo konkretne zobowiązania w wielu obszarach.

Zobacz, jak nasze działania wpisują się w wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju:


ZOBACZ TAKŻE


Do góry