Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Wywiad z prezesem

Za nami wyjątkowy rok. Rok intensywnych prac inwestycyjnych, prac nad strategią ciepłownictwa i przede wszystkim rok, który upłynął pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF. W obliczu tak ważnych zmian dla Grupy PGE proszę o krótkie podsumowanie najważniejszych wyzwań, z którymi musiała zmierzyć się Grupa.

Za nami rzeczywiście rok szczególny, przede wszystkim rok ciężkiej pracy nad transakcją przejęcia aktywów EDF w Polsce. To wydarzenie bardzo ważne, nie tylko z punktu widzenia naszej firmy – to unikalna szansa na stabilny i trwały rozwój ciepłownictwa w Polsce. Bezpieczeństwo dostaw ciepła w naszej strefie klimatycznej jest nie mniej ważne niż bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Mamy ten atut, że dzisiaj jesteśmy liderem w obu tych segmentach. To także duże wyzwanie, bo sama transakcja ma bardzo ważny wymiar społeczny. Chcemy by polskim rodzinom nie zabrakło w domach ciepła. W tym kontekście ważna jest dla nas również jakość powietrza, którym codziennie oddychamy. Chcemy walczyć z problemem niskiej emisji w miastach, których mieszkańcy coraz bardziej cierpią z powodu smogu. Nasza strategia dla segmentu ciepłownictwa i coraz szersza oferta antysmogowa kierowana dla odbiorców wpisuje się w te działania.  

Skoro mowa o wyzwaniach środowiskowych, jak Grupa PGE widzi swoje zaangażowanie w kwestie środowiskowe?

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie. Dlatego działania Grupy w kierunku ograniczania i rekompensowania naszego wpływu na środowisko naturalne są bardzo konkretne. Znaczna część naszych inwestycji to modernizacje istniejących jednostek wytwórczych. Ich celem jest zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, ale również podniesienie sprawności i zwiększenie mocy zainstalowanych. Wszystko po to, by spełnić restrykcyjne normy dotyczące emisyjności naszych jednostek.

Jakie są efekty tych działań?

Dzięki inwestycjom środowiskowym w elektrowniach Grupy PGE przez ostatnie dwie dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki o 93%, związków azotu o 59%, a w przypadku pyłów obniżenie sięgnęło aż 99%. Zależy mi, aby nasz ogromny wysiłek w tym zakresie został zauważony, nie tylko przez pryzmat kosztów, ale również odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzonej działalności biznesowej. Należy przy tym uwzględnić warunki, w których funkcjonujemy, czyli naszą strefę klimatyczną oraz zasoby, z których możemy korzystać. Inwestycje w Opolu i Turowie to najlepsze dostępne obecnie na rynku technologie zaopatrzone w najwyższej klasy instalacje ograniczające emisję szkodliwych związków do atmosfery. Jednocześnie nowe bloki w tych elektrowniach będą emitowały też o 25% mniej CO2 niż te obecnie pracujące. To wyraz naszej odpowiedzialności i zaangażowania w kwestie środowiskowe.

Jakie cele stoją przed Grupą PGE i polskim systemem energetycznym? 

Wraz z ogłoszeniem Strategii Grupy PGE w 2016 roku oraz Strategii Ciepłownictwa w 2017 roku podjęliśmy konkretne zobowiązania. Odpowiadając na wyzwania nowoczesnej energetyki, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną obraliśmy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i termiczne, tak na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych ośrodków miejskich. Jesteśmy firmą, która ma dobrą sytuację finansową i która realizuje niezbędne inwestycje. Nasze zaangażowanie w modernizację polskiej energetyki to przejaw troski o jakość powietrza oraz odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi dysponujemy w kraju. Poprzez przejęcie aktywów EDF w Polsce zrealizowaliśmy zatem świadomą ekspansję, dzięki czemu będziemy w stanie znacząco zwiększyć przychody z segmentu o regulowanej działalności.

Czy możemy zatem uznać, że rozwój w regulowanym segmencie ciepłownictwa to główne wyzwanie na najbliższe lata?

Nasza Strategia Biznesowa zakłada ciągłą analizę otoczenia w poszukiwaniu szans rozwoju. Zbliżamy się do roku 2020, który kończy perspektywę naszej Strategii. Analizy wskazują, że spośród dostępnych opcji strategicznych najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym. Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady. W kontekście technologii niskoemisyjnych warto również wspomnieć o projekcie mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają z optymizmem rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładaliśmy, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szczegółowymi wynikami studium powinniśmy dysponować w połowie 2018 roku. Ponadto, analizujemy budowę kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z naszych istniejących lokalizacji.

A jak Pan podsumuje misję społeczną Grupy?

Prowadząc walkę o czyste powietrze jesteśmy w stałym kontakcie z lokalnymi społecznościami. Będąc największą grupą energetyczną w Polsce chcemy być dobrym sąsiadem i wspierać samorządy w osiąganiu celów, na które samodzielnie nie mogą sobie pozwolić. Wspomagając wzrost gospodarczy regionów, poprzez podatki odprowadzane lokalnie, ale również poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw i zaangażowanie w konkretne projekty biznesowe, chcemy pozytywnie wpływać na poprawę konkurencyjności gospodarki i podnosić poziom dobrobytu społecznego. Grupa PGE jest jednym z największych pracodawców w kraju. Zatrudniamy aktualnie blisko 42 tysiące pracowników. To ogromne przedsiębiorstwo. Jednocześnie podejmujące szereg inicjatyw mających na celu dynamiczny rozwój, zwłaszcza w zakresie nowych technologii i innowacji.

Jak by Pan podsumował wysiłki na polu analiz strategicznych oraz misji społecznej Grupy PGE?

Pracujemy nad ugruntowaniem pozytywnego wizerunku Grupy. Firmy świadomej zachodzących zmian i stojących przed nami wyzwań. Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Nasze działania w nadchodzących latach będą zmierzać właśnie w tym kierunku. Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Henryk Baranowski
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry