Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Wykonanie strategii

Kluczowe wskaźnik Realizacja 2016-2017 Wykonanie i cel wskaźnika Jak zamierzamy realizować cel w perspektywie 2020 i kolejnych latach
LIDER WYTWARZANIA AKTYWNIE WYKORZYSTUJĄCY SZANSE ROZWOJU

Udział w rynku wytwarzania en. elektrycznej

(produkcja netto)

 • Kontynuacja realizacji inwestycji w Elektrowni Opole. [+]
 • Kontynuacja realizacji inwestycji w Elektrowni Turów. [+]
 • Uruchomienie fazy przygotowania do realizacji nowej inwestycji w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe.
 • Modernizacja bloków 1-3 w Turowie. [+]
 • Nabycie aktywów EDF przyczyniające się bezpośrednio do wzrostu udziału PGE w rynku. [+]
 • Optymalne dostosowanie elektrowni i elektrociepłowni do nowych norm emisji przemysłowych BAT. [+]
 • Optymalizacja portfela wytwórczego pod kątem uczestnictwa w rynku mocy.
 • Budowa 1 000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.
 • Potencjalny rozwój nowych mocy wytwórczych opalanych o paliwem gazowym.
 • Wykorzystanie opcji strategicznych do długoterminowego rozwoju mocy

- budowa wiatrowych farm offshore, [+]
- budowa pierwszej elektrowni jądrowej, [+]
- rozwój nowoczesnej energetyki węglowej. [+]

Udział w rynku OZE
 • Przygotowania pierwszego projektu farmy offshore pod kątem przyszłej aukcji, m.in. badania środowiskowe, badania wietrzności.
 • Rozwój w segmencie OZE zależny jest od kształtu regulacji i systemu wsparcia.
 • Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej o mocy        1 045 MWe w połowie lat 20., z potencjałem rozbudowy projektu o dodatkowe 1 500 MWe do końca przyszłej dekady. [+]
 • Wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w segmencie ciepłowniczym do 50%.
 • Zwiększenie zaangażowania w segment źródeł rozproszonych.
Udział w rynku wytwarzania ciepła
 • Zamknięcie transakcji zakupu aktywów EDF Polska: objęcie pozycji największego dostawcy ciepła systemowego. [+]
 • Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE                                           (Strategia ciepłownictwa).
 • Budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów. [+]
 • Utworzenie wyspecjalizowanej linii biznesowej integrującej działalność w obszarze ciepłowniczym.
 • Budowa 1 000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.
 • Zwiększenie do 2/3 udziału zarządzanych sieci ciepłowniczych w lokalizacjach PGE Energia Ciepła S.A.
 • Zwiększanie potencjału Grupy w oparciu o fuzje i przejęcia w zakresie ciepła sieciowego.
 • Uciepłownienie Elektrowni Rybnik.
NIEZAWODNY I AKTYWNY DOSTAWCA USŁUG

Wskaźnik satysfakcji klienta (łącznie CSI, CES i NPS)

 • Stały monitoring poziom wskaźników satysfakcji klienta i oceny wiarygodności.
 • Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do obsługi nowych źródeł – 8 251 przyłączonych mikroinstalacji tylko w 2017 roku.
 • Poszerzona oferta produktowa w sprzedaży detalicznej. Prąd z pomocą fachowców, oferta z pomocą medyczną, oferta z ubezpieczeniem, oferta z pakietem energooszczędnych żarówek LED, oferta dla prosumentów.
 • Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży i obsługi klienta (mobilne elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, chatbot).
 • Konsekwentne umacnianie relacji z klientami.
 • Utrzymanie niskiego wskaźnika migracji klientów w segmencie masowym.
 • Wdrożenie nowego kanału sprzedaży, opartego o model e-Commerce.
 • Rozwój oferty produktowej oraz kanałów komunikacji z wykorzystaniem m.in. platform cyfrowych.

SAIDI (minuty/odbiorcę)

(zgodnie z metodologią URE)

 • Systematyczna poprawa wskaźników jakościowych w ostatnich latach została zaburzona wystąpieniem nagłych zjawisk atmosferycznych.
 • Uruchomienie Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego (TCZ), które obsługuje cały obszar PGE Dystrybucja w zakresie telefonu alarmowego 991.
 • Uruchomienie innowacyjnego systemu wykrywania i izolowania zwarć występujących na napowietrznych liniach SN.
 • Wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź.
 • Dalszy wzrost niezawodnościdostaw oraz obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI do 2020 roku względem roku 2015 o 56%.
 • Opracowanie zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieci dystrybucyjnej nN współpracującą z rozproszonymi źródłami energii oraz zasobnikami zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich.
 • Budowa systemu automatycznej rekonfiguracji sieci nN dla poprawy jakości świadczonej usługi dystrybucyjnej w stanach normalnych i awaryjnych pracy sieci.
 • Wypracowanie autonomicznych mechanizmów redukcji skutków awarii w sieciach SN.
 • Zwiększenie wskaźnika skablowania sieci.

SAIFI (ilość/odbiorcę)

(zgodnie z metodologią URE)

Czas przyłączenia nowych odbiorców (dni)

 • Budowa jednolitego systemu przyłączeniowego.
 • Uproszczenie i skrócenie procesu przyłączenia do 7 miesięcy.
 • Optymalizacja procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej poprzez usprawnienie procedur oraz organizacji pracy, zwiększenie z komunikacji on-line i zwiększenie funkcjonalności systemów informatycznych
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA I ELASTYCZNA GRUPA ENERGETYCZNA

Koszty kontrolowalne

 • Standaryzacja i optymalizacja funkcji wsparcia na poziomie całej Grupy PGE.
 • Rozpoczęcie wdrażania systemu zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym.
 • Aktualizacja strategii zarządzania kapitałem ludzkim. [+]
 • Realizacja projektu ograniczania strat sieciowych.
 • Realizacja programu efektywności w każdej linii biznesowej Grupy PGE.
 • Redukcja kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln PLN w stosunku do 2016 roku umożliwi całkowitą redukcję kosztów w okresie 2016-2020 o około 3,5 mld PLN
  w stosunku do scenariusza obecnej efektywności.
 • W segmencie ciepłowniczym redukcja wydatków remontowych o 10% (do 2023 roku w stosunku do 2017 roku).

Zadłużenie netto/EBITDA

 • Inicjatywy związane ze ograniczaniem kosztów kontrolowalnych GK PGE oraz budową i utrzymaniem mocy wytwórczych.
 • Aktualizacji strategii handlu. [+]
 • Dodatkowy roczny wynik EBITDA wynikający z realizacji Strategii Ciepłownictwa oszacowany na ok. 1 mld PLN w 2030 roku.
 • Zwiększenie efektywności gospodarowania majątkiem.
 • Zwiększenie efektywności zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
 • Utrzymanie konkurencyjności wydobycia węgla brunatnego.

Sprawność wytwarzania

 • Budowa nowych efektywnych bloków wytwórczych w Opolu i Turowie.
 • Modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów m.in. podnosząca sprawność wytwarzania. [+]
 • Uruchomienie nowych aktywów wytwórczych.
 • Utrzymanie efektywności wytwarzania energii elektrycznej w obecnych aktywach.

LIDER ROZWOJU NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH I SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Odsetek udanych wdrożeń

(dot. wdrożeń w segmencie biznesowym)

 • Zaangażowanie w struktury kapitałowe wspierające rozwój nowych technologii i rozwiązań oraz małych firm. [+]
 • Rozwój elektromobilności [+]
 • Podjęcie współpracy z uczelniami (Politechniki: Śląska, Świętokrzyska, Lubelska, Wrocławska, Warszawska, Rzeszowska, Łódzka; Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza).
 • Rozpoczęcie projektu wypracowania i wdrożenia nowej technologii recyklingu akumulatorów litowych. [+]
 • Zawarcie porozumienia o ustanowieniu dwóch Klastrów Energii.
 • Przeznaczenie do 2020 roku 400 mln PLN na badania, rozwój i innowacje.
 • Rozwój działalności w zakresie efektywności energetycznej.
 • Rozwój i komercjalizacja nowych technologii, celem wprowadzenia na rynek nowoczesnej i kompleksowej oferty dla klientów, obejmującej m.in. fotowoltaikę, elektromobilność, inteligentne rozwiązania dla domów (projekt Smart Energy), gaz ziemny i zarządzanie popytem.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry