Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Misja organizacji

Podstawą funkcjonowania PGE jest nasza misja.

Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje.

Nie jesteśmy tylko przedsiębiorstwem. Nasza działalność jest niezbędna dla zapewnienia codziennego funkcjonowania mieszkańców Polski i polskich firm. Oświetlamy kraj i napędzamy gospodarkę. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych warunków rozwoju jest wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej.

Celem nadrzędnym, który nam przyświeca w działaniu jest:

Wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

Wierzymy, że jedynie budując trwałą wartość dla naszych właścicieli będziemy w długiej perspektywie w stanie sprostać oczekiwaniom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Budowa wartości Grupy PGE to również budowa wartości polskiej gospodarki. Z drugiej zaś strony rozwój gospodarczy Polski to wzrost rynku energii elektrycznej i podstawa stabilnego rozwoju Grupy PGE. Ta współzależność przyświeca naszemu długofalowemu myśleniu o prowadzonej przez Grupę działalności.

NASZA STRATEGIA

ZOBACZ TAKŻE


Do góry