Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Informacje o raporcie

Wierzymy w sens raportowania zintegrowanego. Jesteśmy tym samym przekonani, że dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności osadzonej w konkretnym otoczeniu przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, Grupę PGE i intencje jej działania.

Zmieniamy się

Nasza organizacja cały czas się zmienia. Uczymy się również raportowania z korzyścią dla naszego otoczenia. Nasz trzeci Raport Zintegrowany to efekt pracy wielu ekspertów z Grupy Kapitałowej PGE, a projekt ten zawdzięcza swój kształt również kilku poprzednim raportom, które stanowiły dla nas platformę do prezentacji tego, co robimy, w jaki sposób i dlaczego. Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Ewolucja raportowania zintegrowanego w Grupie Kapitałowej PGE

Co nowego w tym raporcie

To nasz trzeci Raport Zintegrowany. Naszym zdaniem nie jest to kolejny raport, ale raport wyjątkowy. Tym razem chcieliśmy pokazać, jak zmienia się nasza Grupa. Hasło „Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra” podsumowuje nie tylko naszą komunikację w roku 2017, ale również podejmowane na przestrzeni lat długofalowe działania które obrazują, jak nasza Grupa odpowiada na wyzwania współczesnego świata i nowoczesnej energetyki. (zobacz wywiad z prezesem PGE Henrykiem Baranowskim podsumowujący 2017 rok -> Wywiad z prezesem)

Zmienia się zarówno struktura naszych aktywów wytwórczych, jak i  zasady i sposób zarządzania w naszej Grupie. Zmieniamy profil naszej emisyjności, dzięki poważnemu ale zrównoważonemu podejściu do kwestii środowiskowych. Zmienia się również dialog z naszym otoczeniem (zobacz, do jakich wniosków doprowadziła nas nasza sesja dialogowa -> Materialność). Mamy nadzieję, że główne elementy tego raportu wskażą naszym interesariuszom kierunek zmian zachodzących w Grupie PGE. W tym raporcie po raz pierwszy odnieśliśmy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ pokazując, jak nasze działania wpisują się w globalną kampanię na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu (zobacz, jak nasze działania wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ -> Cele zrównoważonego rozwoju).    

Nasze zasady

Kierując się wytycznymi do raportowania zintegrowanego według International Integrated Reporting Council (IIRC) głównym celem raportowania zintegrowanego jest wyjaśnienie dostarczycielom kapitału finansowego, w jaki sposób organizacja tworzy wartość w czasie. Dlatego też nasz raport zawiera wiele istotnych informacji finansowych i rynkowych, o które pytają nas nasi inwestorzy i obligatariusze oraz przedstawiciele banków, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Widzimy rosnące zainteresowanie danymi pozafinansowymi, które pozwalają na zrozumienie naszej organizacji w szerszym otoczeniu. Redagując niniejszy Raport mieliśmy również na celu udostepnienie treści, z których mogą skorzystać również inni interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości w czasie przez naszą organizację, w tym szczególnie pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci.

Przy doborze treści kierowaliśmy się zasadą materialności prezentowanych treści (zobacz jak dobieraliśmy treści do raportu -> Materialność) oraz dbałością o to by przekaz kierowany do naszych interesariuszy był osadzony w naszej strategii. Tam, gdzie było to możliwe, stosowaliśmy powiązanie treści zarówno z dodatkowym materiałem z Raportu, jak i z zewnętrznymi źródłami, które stanowią jego uzupełnienie. Przy redagowaniu tekstów staraliśmy się stosować zasadę zwięzłości, która odnosi się również do treści przeznaczonych do Internetu. Dzięki wsparciu naszych analityków środowiskowych, HR, kontrolingu i sprawozdawczości w raporcie mogliśmy przedstawić kompletne dane z wielu dziedzin wraz z danymi porównywalnymi z ostatnich trzech lat (zobacz jakie dane zebraliśmy tegorocznego raportu -> Interaktywne KPI)

W tegorocznym Raporcie wprowadziliśmy kilka zmian do prezentacji naszego modelu tworzenia wartości, aby pokazać, w jaki sposób w naszej działalności przenikają się kapitały, które przetwarzamy i na które mamy wpływ, czyli:  kapitał produkcyjny, kapitał finansowy, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, naturalny i społeczny. Dzięki takiemu podejściu możemy jeszcze lepiej przedstawić naszą Grupę i jej wpływ na otoczenie. (zobacz jak przetwarzamy kapitały w naszej Grupie -> Kapitały oraz Model tworzenia wartości)

Jesteśmy liderem na rynku krajowym i chcemy wytyczać wysokie standardy, także w zakresie raportowania. Prezentowane dane pozwoliły również nam spojrzeć na Grupę PGE z innej, szerszej perspektywy i pokazać w jednym Raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry